سامانه بانکداری مجازی پاسارگاد
 
 
 
سامانه بانکداری مجازی پاسارگاد
نام کاربری:
  صفحه کلید امن
رمز ثابت عبور:
رمز ثابت عبور
  صفحه کلید امن
متن تصویر را وارد نمایید:
متن تصویر را وارد نمایید
 
شیوه ورود:
 
 
 
نکات امنیتی نکات امنیتی
  • برای ورود به سامانه بانکداری مجازی حتما از صفحه کلید مجازی استفاده نمایید.
  • بانک هرگز اطلاعات محرمانه شما را از طریق ایمیل ارسال یا درخواست نمی‌کند.
  • جهت اطلاعات بیشتر روی لینک هشدار امنیتی کلیک نمایید.
  • دقت نمایید آدرس‌های صحیح بانکداری مجازی به شرح زیر است.
    • https://ibank.bankpasargad.com
    • https://ib.bpi.ir